logo 150

Ereloon

Het ereloon wordt in principe begroot op een basisuurloon van € 135,00 per uur (of inclusief BTW € 163,35), waarbij afhankelijk van het resultaat, de aard, complexiteit, omvang en spoedeisendheid van de zaak er toepassing kan worden gemaakt van een correctiecoëfficiënt.
Bij niet-betwiste geldelijke vorderingen wordt gebruikelijk het ereloon bepaald in functie van een percentage op de waarde van de vordering, overeenkomstig de volgende barema’s :

 • tot € 6.500 : 15% + BTW (met een minimum van € 290,40 incl. BTW)
 • van € 6.500 tot € 25.000 : 10% + BTW
 • van € 25.000 tot € 100.000 : 5% + BTW
 • boven de € 100.000 : 3% + BTW

In uitzonderlijke gevallen kan een vooraf afgesproken forfaitair ereloon mogelijk.
Voor een éénmalige consultatie/advies zonder opening van een dossier wordt een forfait van € 60,00 (of € 72,60) aangerekend.


Kosten

De kosten naast het ereloon omvatten enerzijds kantoorkosten en anderzijds gerechtskosten en dit overeenkomstig de volgende eenheidsprijzen :

Kantoorkosten:

 • dossierkosten : € 50 forfait (excl. BTW), hetzij € 60,50 (incl. BTW)
 • briefwisseling : € 13,50/brief (excl. BTW), hetzij € 16,34 (incl. BTW) (+ € 10,00 excl. BTW, hetzij € 12,10 per aangetekende zending)
 • kopies : € 0,25 / kopie (excl. BTW), hetzij € 0,30 (incl. BTW)
 • verplaatsingskosten : € 0,80 / km. (tijd verplaatsing inclusief), hetzij € 0,97 (incl. BTW)
 • griffiebons / fin. transacties : € 2,50 / griffiebon of transactie, hetzij € 3,03 (incl. BTW).
 • opzoeking rijksregister / beslagregister : € 10,00 / € 20,00, hetzij resp. € 12,10 (incl. BTW) en € 24,20 (incl. BTW)
 • neerlegging stukkenbundel / besluiten via DPA (inclusief kosten van neerlegging) : € 17,50 / € 25,00, hetzij resp. € 21,18 (incl. btw) of € 30,25 (incl. btw)
 • andere kosten : werkelijke kostprijs (+ eventueel uurloon)

Gerechtskosten: steeds aan werkelijke kost.

Bij opstart van het dossier zal een eerste provisie opgevraagd worden, waarna de prestaties worden aangevat.
Teneinde de kosten en erelonen over de procedure te spreiden, worden tussentijdse provisies opgevraagd naargelang de voortgang van de procedure
Eenmaal het dossier is afgerond, zal een gedetailleerde eindstaat worden opgemaakt met overzicht van alle geleverde prestaties en kosten.
Er wordt ook steeds nagegaan of Uw dossier niet in aanmerking komt in een waarborg rechtsbijstand van een door U onderschreven verzekeringspolis.

Tevens zal U er steeds van worden verwittigd ingeval U in aanmerking komt voor gehele of gedeeltelijke kosteloosheid (pro deo).

Ons KANTOOR

hoofdkantoor

Engelstraat 89                  Tijdelijk adres : Hugo Verrieststraat 1    8480 ICHTEGEM
8480 ICHTEGEM                                         
051/ 58 82 00
info@dml-advocaten.be