Personen- en familierecht

 • Echtscheiding
 • Onderhoudsvorderingen
 • Verblijfregeling kinderen
 • Erfrecht
 • Voorlopig bewind
 • Afstamming
 • Voogdij
 • Verlengde minderjarigheid
 • Jeugdrecht

Vastgoedrecht

 • Huur
 • Koop - verkoop
 • Bouwzaken
 • Aanneming
 • Erfdienstbaarheden
 • Mede-eigendom
 • Burenhinder

Aansprakelijkheids- en
verzekeringsrecht

 • Verkeer
 • Verzekeringen
 • Contractuele fout
 • Onrechtmatige daad
 • Schadebegroting

Handelsrecht

 • Invorderingen
 • Contractuele geschillen
 • Handelshuur
 • Vennootschapsrecht
 • Mededingingsrecht
 • Insolventie

Strafrecht

 • Strafrechtelijke verdediging voor de Correctionele Rechtbank,
  Raadkamer, Hof van Beroep of Kamer van Inbeschuldigingstelling
 • Strafrechtelijke verdediging voor de Politierechtbank
 • Burgerlijke partijstelling

Fiscaal recht

 • Personenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • BTW
 • Fiscale procedures
 • Registratie- en successierechten
 • Fiscaal strafrecht

Sociaal recht

 • Arbeidsovereenkomst
 • Ontslag
 • Sociale zekerheid
 • Sociaal strafrecht

Ons KANTOOR

hoofdkantoor

 

 Engelstraat 89
8480 ICHTEGEM
051/ 58 82 00
info@dml-advocaten.be